รีวิว The Silence (2019): เงียบปากไว้แล้วคุณจะรอด

The Silence เล่าถึงโลกที่ต้องเผชิญกับสัตว์ประหลาดฝูงใหม่ที่ไวต่อเสียง เมื่อได้ยินเสียงเมื่อไร พวกมันจะบุกเข้าไปหาแล้วกัดกินเหยื่ออย่างไร้ความปรานี แล้วอย่างนี้การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของครอบครัวแอนดรูวส์จะรอดหรือไม่?

Blog at WordPress.com.

Up ↑