สรุปหนังสือ The Power of When: พลังแห่ง “เมื่อไหร่” ที่จะช่วยติดไฟให้ชีวิตประจำวัน

The Power of When หรือชื่อไทยคือ "พลังแห่งเมื่อไหร่" เขียนโดยนักจิตวิทยานามว่า Michael Breus, Ph.D. เขาได้ค้นพบว่ามนุษย์มีไทป์ของการใช้เวลาในชีวิตอยู่ 4 แบบด้วยกัน โพสนี้จะขอมาสรุปเนื้อหาในหนังสือแบบย่อยง่าย ๆ ให้อ่านกัน

Blog at WordPress.com.

Up ↑