รัสเซียร้อนมาก #2: เยือนเกาะกระต่าย วังแคเธอรีน และโดนแท็กซี่โกง

วันที่สองของการอยู่ที่ St.Petersburg วันนี้เราจะไปเยือนป้อม Peter & Paul ที่ตั้งอยู่บนเกาะกระต่าย และออกจากเมืองไปวังแคเธอรีน พอออกจากเมืองเท่านั้นแหละ แท็กซี่ก็คิดค่าบริการสูงเฉย!

Blog at WordPress.com.

Up ↑