ออกไปใช้ชีวิตซะ: อาการ Joy of Missing Out (JOMO) กำลังสั่นคลอนธุรกิจโซเชียลมีเดีย?

อาการ Joy of Missing Out (JOMO) หรือความรู้สึกสุขสบายที่ไม่ต้องรับรู้ข่าวสารอะไร กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนาหูในขณะนี้ อาการนี้ส่งผลให้ผู้คนเลิกใช้งานโซเชียลมีเดียไปชั่วคราว ปรากฏการณ์นี้จะมีแนวโน้มกระทบต่อธุรกิจโซเชียลมีเดียหรือไม่?

Blog at WordPress.com.

Up ↑