รีวิว IO (2019): เธอยืนหนึ่งบนโลกที่เต็มไปด้วยมลพิษ

ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยมลพิษและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิต เธอยังคงยืนหยัดที่จะพิสูจน์ว่าโลกนี้ไม่ได้กำลังจะตาย แต่กำลังฟื้นฟูตัวเอง และสิ่งมีชีวิตก็สามารถอยู่รอดได้

Blog at WordPress.com.

Up ↑